CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VĨNH NAM
MST: 2801225055 cấp ngày 2-1-2009
Địa chỉ:  312 Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
Email: tbvp254@gmail.com
TK công ty: 50110000 326 327 tại BIDV Thanh Hóa
SĐT: 0978430815

Liên hệ chúng tôi